Koľko peňazí je možné zarobiť na forexe? (teória) A koľko traderi skutočne zarábajú ? (prax) + pohlaď ala rebel stile.

Forex ako najväčší trh sveta láka svojím objemom, dostupnosťou, zárobkom, poďme sa teda pozrieť na to, koľko tu trader môže zarobiť.  Najprv sa pozrieme na nejakú teóriu, potom na to, aká je realita, a nakoniec na to, ako to vymyslieť čo najefektívnejšie. Tento článok je hlavne pre začiatočníkov, ktorí ešte nemajú úplne ujasnenú forexovú matematiku.

Takže koľko miliónov môžeme na forexe zarobiť?

TEÓRIA:

Odpoveď je veľmi jednoduchá a zároveň komplexná, je to len v našich rukách a záleží to na 5 hlavných faktoroch, poďme si to rozobrať:

1. Reálna úspešnosť obchodov (systémov).

2. Priemerné riziko na obchod.

3. Frekvencia obchodov.

4. Množstvo výberov.

5. Veľkosť kapitálu určeného k obchodovaniu.

1. V prvom rade potrebujem poznať  reálnu úspešnosť svojho systému (systémov), tú vypočítam nasledovne:

U= [1+ (Z/S)] x P – 1

kde:

Z priemerná veľkosť zisku

priemerná veľkosť straty

P priemerná  úspešnosť obchodov / 100

Reálna úspešnosť * frekvencia obchodov * riziko na obchod

Príklad:  zo 100 obchodov bolo 70 úspešných (21 000 eur) a 30 neúspešných (7 500 eur), priemerný zisk úspešného obchodu bol 300 eur ( 21000/70) a priemerná strata neúspešných obchodov bola 250 eur (7500/30) A úspešnosť obchodov teda bola na úrovni 70%.

U= [1+ (300/250)] * 0.7 – 1

U=(1+1,2) * 0,7-1

U=2,2 *0,7-1

U=1,54-1

U=0,54% = 54%

Takže táto stratégia má reálnu úspešnosť 54 %, to znamená, že  stratégia bude mať návratnosť 54 eur na každých riskovaných 100 eur, čo je veľmi pozitívne.

 Poďme ďalej!

Ako zistíme našu ročnú návratnosť ? Veľmi jednoducho.

Reálna úspešnosť * frekvencia obchodov * riziko na obchod

Príklad:

Reálna úspešnosť = 54 % 0.54

Frekvencia= 100 obchodov za rok

Riziko na obchod = 200 eur

0.54x 100×200 = 10 800 eur, ak chceme %, tak / veľkosť kapitálu*100

2.  Priemerné riziko na obchod, to je niečo, čo bude u každého na úplne inej úrovni, a to je jeden zo zásadných faktorov toho, koľko nakoniec môžete zarobiť.  Každý má svoju hranicu rizikovosti niekde inde, a tak sa môžeme pohybovať v rovine od 0,1 až pokojne po 20% na obchod. Keďže sme v teoretickej časti, tak sa držme onoho klasického pravidla 2% kapitálu na obchod.

Ak bude Váš kapitál 10 000 eur a Vaše riziko 200 eur, tak pri reálnej úspešnosti 20% za rok môžete zarobiť 4 000 eur.

Ak bude Vaše riziko na obchod 400 eur, tak môžete zarobiť 8 000 eur za rok.

Ak bude vaše riziko na obchod 1 000 eur, tak môžete zarobiť 20 000 eur.

Ak to preženiete, tak môžete zbankrotovať ešte skôr,  ako skončí daný  rok a k zisku sa nikdy nedostanete, a to je jeden zo základných problémov, mám malý kapitál, chcem rýchlo milióny, riskujem veľa, zbankrotujem, musím rok makať, aby som niečo našetril, alebo si vezmem pôžičku a dookola…

3.  Frekvencia obchodov  je ďalší zásadný faktor rozhodujúci o celkovom zisku, ak uvážime, že máme systém  s krásnou úspešnosťou 70 % pri pozitívnom RRR 1:4 a máme len 3 takéto obchody ročne, tak asi veľa nezarobíme, však ? Preto je frekvencia  ďalším faktorom, a teda teoreticky čím viac obchodov z toho dostanete, tým viac zarobíte. Viac obchodov s vysokou úspešnosťou je však problém, a teda sa vrátime zasa na úroveň veľkosti rizika a stále  existuje toľko faktorov… 

4 Koľko peňazí  budete z účtu vyberať, je ďalší silný faktor, ak sa rozhodnete všetok zisk používať stále ako obchodný kapitál (reinvestovať) a nemíňať ho na život, tak môžete  teoreticky zarobiť ešte viac.

Ak budete mať priemerné zhodnotenie 20 % za rok, tak pri účte 10 000 eur za 15 rokov môžete zarobiť  154 000 eur.

Ak však budete pravidelne míňať  50 %, tak za 15 rokov zarobíte iba 41 000 eur.

A to je veľký rozdiel, teda veľmi podstatný faktor dlhodobého zisku je tiež to, či potrebujete peniaze pre život alebo je to celé len Vaša investícia, ktorú nevyberáte.

5.  Veľkosť  kapitálu určeného na obchodovanie je jeden z najpodstatnejších faktorov určujúcich, koľko môžete na trhu zarobiť.

Ak máte kapitál o veľkosti 10 000 eur a  priemerný ročný zisk 20 %, tak:

Pri veľkosti účtu 10 000 eur bude Váš zisk 2 000 eur za rok.

Pri veľkosti účtu 100 000 eur bude Váš zisk 20 000 eur za rok.

Pri veľkosti účtu 10 000 000 eur bude Váš zisk 2 000 000 eur za rok.

Stále obchodujete rovnakým spôsobom, ale vidíte, aký veľký zisk to môže byť?

Takže aká je odpoveď na otázku, koľko môžem na forexe zarobiť ? A odpoveď znie veľmi jednoducho:

Reálna úspešnosť * frekvencia obchodov * riziko na obchod

Tak a dosť bolo teórie, poďme sa teraz pozrieť na tú praktickú časť, koľko traderi skutočne zarábajú?

Ako základ použijeme hore rozpísaných 5 základných bodov.

1. Reálna úspešnosť obchodov (systémov)

 Dosiahnuť reálnu úspešnosť  obchodov v praxi na úrovni, ktorú ste si napríklad otestovali v minulosti, bude takmer nereálne,  vstúpia do toho faktory ako: Nebol som doma, ušlo mi to o jeden pip, dostal som horšiu cenu, trh sa zmenil, urobil som chybu ap. Ak teda nevychádzate už z Vašich reálnych obchodov, tak  realita bude veľmi odlišná, ak vychádzate už z reálnych obchodov, tak sa to bude postupom času aj tak stále meniť a jediné reálne presné číslo dostanete až za tých 15 rokov. Ale máte aspoň nejakú predstavu, a to sa počíta.

2. Priemerné riziko na obchod

Tu sa v praxi znova môžeme dostať do rôznych situácií, na začiatku si viete stanoviť jasné riziko na obchod a jasný manažment, ktorý určí, koľko investujete, či reinvestujete, atď. (tých možností je naozaj mnoho). Ako bude čas plynúť, bude sa však všetko postupne meniť a upravovať, priemer je veľmi slabá hodnota a priemerné zhodnotenie napríklad 20 % za rok, alebo  priemerné množstvo obchodov môže v praxi vyzerať úplne inak ako v tabuľkách, môžete mať rok, v ktorom zarobíte 60 % a Váš manažment hovorí o reinvestovaní, tzn., že Váš obchodný objem sa zdvihne o 60 %, nasledujúci rok však môžete dosiahnuť 2 0% stratu, a tú ste dosiahli s väčším objemom, ktorý sa následne zasa znížil, a teda spočítať dopredu nejaké priemerné riziko môže byť v rôznych situáciách značne komplikované a nereálne. Ale znova budete mať aspoň nejakú predstavu a tá sa počíta.

3. Frekvencia obchodov

Spočítať priemernú frekvenciu obchodov môže byť asi najrelevantnejšie číslo z tohoto všetkého, taktiež však budú dni, mesiace, alebo roky (podľa spôsobu obchodovania), ktoré budú mať ďaleko menej obchodov ako iné. TU sa v praxi stretneme skôr s iným problémom, a tým je to, že si myslíte, že väčšia frekvencia  znamená  viac ziskov, budete tlačiť na to množstvo obchodov, v praxi sa ale s množstvom obchodov bude vždy znižovať aj reálna úspešnosť, pretože do toho vstúpi znova množstvo ďalších faktorov ako: viac obchodov= viac chýb, viac obchodov = menšia kvalita (menšia výhoda na trhu) viac obchodov = viac trhov = znova viac chýb, menšia sústredenosť, menšie poznanie daného trhu = znova nižšia ziskovosť až stratovosť ap.  A teda, ak si ste týmto procesom už neprešli alebo Vás niekto hodne tvrdo nenasmeroval, tak môžete týmto spôsobom zo ziskov narobiť  straty. Dobrá správa ale je, že ak si to všetko uvedomujete, tak je to OK a toto môže byť jedno z najrelevantnejších čísel, čo v tradingu dopredu môžete spočítať a môžete si podľa toho zariadiť aj čas, aký tomu budete venovať, čo je veľmi podstatné.

4. Množstvo výberov

K tomu, myslím, ani netreba veľa písať, na začiatku si napríklad  stanovíte, že budete vyberať 50% zisku, zo začiatku to tak aj bude, neskôr však nastanú situácie, kde budete potrebovať kapitál, a tak vyberiete viac, alebo naopak, nebudete potrebovať vyberať vôbec nič a poviete si, že to radšej zhodnotíte ap., čo vo výsledku totálne zmení nejaké číslo, ktoré ste si spočítali. 

5. Veľkosť kapitálu určeného k obchodovaniu

Alfa a omega biznisu, v ktorom je Vašou úlohou rozmnožovanie kapitálu. Na začiatku vychádzate z istej životnej situácie, a teda  to môže byť 10 000 eur, neskôr sa však všetko zmení a budete nútený používať menej kapitálu alebo naopak, a čo znova úplne rozhodí akékoľvek dopredu spočítané čísla. S veľkosťou kapitálu sa však spájajú aj iné problémy, hlavným problémom je to, že väčšina ľudí nemá dostatočný kapitál na to, čo chce robiť, a tak hodne tlačí na pílku, veľa riskuje a dostáva sa do problémov viac, ako by bolo nutné, pretože chce urobiť z ničoho veľa, nehľadiac na všetko ostatné, na toto doplatí väčšina ľudí na trhu. Nemyslite si však, že ak budete mať 10 miliónov, tak na tom budete nejako lepšie. ? V teórii áno, ale v praxi rozhodne nie.

1. Ak ste k tomu kapitálu nedošli tradingom alebo inou veľmi podobnou namáhavou činnosťou a nemáte dostatočné skúsenosti s risk manažmentom, tak  tých 10 miliónov dokážete stratiť oveľa jednoduchšie ako 10 tisíc a vyhrabávať sa z toho budete potom ďaleko náročnejšie, ako vyhrabávať sa zo straty 10 tisíc.

2.  Teória hovorí: rovnaký systém – väčšie riziko, väčší zisk – rovnaká úspešnosť. Prax ale ukáže, že čím väčší objem, tým horšie výsledky, pretože je to prirodzené, psychologická časť je jeden dôvod a trh je dôvod druhý, síce si môžete myslieť, že sú tam zobchodované bilióny (čo aj sú) ale realita je  taká, že čím ste väčší, tým to budete mať ťažšie a budete sa musieť technicky hodne prispôsobovať, aby ste vyrovnali nevýhodu veľkého objemu.

Takže, aká je teda praktická odpoveď na otázku, koľko traderi skutočne zarábajú?

Reálna úspešnosť * frekvencia obchodov * riziko na obchod

Odpoveď na otázku je veľmi ťažká, ale tento jednoduchý vzorček Vám dá aspoň akú takú predstavu o tom, čo reálne je a čo je úplne mimo!

A teraz sa na to poďme pozrieť čisto mojimi očami.

1. Najprv budete strácať, v závislosti na tom, kde sa učíte, to môže trvať mesiace alebo roky.

2. Neskôr sa budete točiť okolo nuly znova v závislosti na tom, kde sa budete učiť, to môže trvať mesiace alebo roky.

3. Následne budete zarábať toľko, aby ste pokryli Vaše životné náklady, a znova to môže trvať mesiace alebo roky.

4. A nakoniec budete zarábať toľko, koľko si predstavujete, a budete veriť, že môžete zarábať stále viac a viac, ak ste už dostatočne uvedomelý a skúsený, tak v tomto stave môžete ostať dlho, ak nie ste, tak vás pohltí chamtivosť a začnete  znova na bode 1.

U každého to budú iné čísla, tak ako sme si rozobrali hore, ale ak nemáte obrovsky kapitál na to, aby ste mohli obchodovať bez páky (čo bude v takom prípade lepšia voľba), tak Vaším cieľom jednoznačne musí byť, za čo najmenší vklad, držaný u brokerov, vyrobiť čo najväčšie zisky, ak to robíte dobre, môžu to byť pokojne tisíce a tisíce %  v pomere k účtom, na ktoré vkladáte vždy iba minimum, ak nepochopíte, že ako jednotlivec, ktorý nespravuje investorsky kapitál, musíte stavať na výhodách a flexibilite, ktorú inde mať nemôžete a nezačnete to využívať, tak Vás nevýhody, ktoré ako retail máte, zožerú zaživa a budete do konca života alebo tradingovej kariéry iba podporovať brokerov a oberať sám seba o peniaze, ktoré by ste mohli použiť úplne iným spôsobom.

Ak sa na to všetko chcete začať pozerať mojou optikou, skúsenosťami a  chcete začať stavať na výhodách, ktoré retail ako taký má, tak sa pridajte ku mne.

Prajem Vám veľa úspechov na ceste k Vašim ziskom!

Tento článok bol napísaný primárne pre portál Forexobchodnik.sk

Komentáre