Forex slovník potrebný ku kurzom forexrebel

AOS -  označovaný tiež EA alebo Robot. Automatický obchodný systém. Investor nemusí žiadnym spôsobom zasahovať do stratégie alebo zadávať pokyny.

Arbitráž-  Investičná stratégia založená na využití cenových rozdielov jednotlivých inštrumentov, brokerov, alebo podminok. V súčasnej dobe sú vďaka veľkej prepojenosti jednotlivých trhov a reguláciám brokerov možnosti arbitráží pomerne malé.

Ask-  Dopytová cena, za ktorú obchodníci pokúšajú predať daný menový pár proti druhému. Túto cenu dostanete, ak vstúpite do dlhej pozície (long).

Backtest- Overovanie obchodných stratégií na historických dátach. 

B / E-  je skratka pre anglické break-even. B / E je cena, za ktorú sme vstúpili do trhu. Pojem B / E sa potom používa v spojení so stop loss,  posun stop-lossu na vstupná úroveň a teda som už v obchode bez rizika (nemôžeme už prerobiť).

Bear (medveď)- Investor, ktorý špekuluje na pokles, alebo klesajúci trh.

Bid- Je ponuková cena, za ktorú sa obchodníci pokúšajú od vás kúpiť daný menový pár proti druhému. Túto cenu dostanete, ak vstúpite do krátkej pozície (short).

Breakout- Prielom - keď cena finančného nástroja prekročí / prerazí určenú úroveň.

Bull -(býk)- Investor, ktorý špekuluje na rast ceny, alebo stúpajúci trh.

BOE- Anglická centrálna banka

BOC- Kanadská centrálna banka

COT report-  je správa publikovaná CFTC (Commodity Futures Trading Commission - Komisia pre obchodovanie s komoditami), ktorá vyhodnocuje množstvo držaných futures. Súčasťou tohto reportu je tiež analýza držaných menových futures a preto nám táto správa môže poskytnúť zaujímavé informácie, ktoré možno aplikovať na spotový menový trh. 

Diverzifikácia- V kontexte finančného investovania, diverzifikácia znamená rozloženie investícií do rôznych typov finančných inštrumentov, brokerov, strategii atp..  s cieľom vytvorenia portfólia s maximálnym ziskom a minimálnym rizikom.

Dlhá pozícia LONG - obchodník, ktorý kúpil menový pár alebo iný inštrument je v dlhej (long) pozíciu. 

Dezinformovanosť-  Chybná informovanosť.

DD - Dealing desk , je to typ brokera, ktorý sa rozhodne, čo s objednávkou (MM/kasíno).

ECB-  Európska centrálna banka

ECN - Electronic Communication Networks. Je to typ NDD forex brokera, ktorý neobchoduje priamo s klientom, ale jeho príkazy posúva ďalej na medzibankový trh do siete, kde sa párujú všetky objednávky.

FED - Americká centrálna banka.

FOMC - Zasadanie FEDu (centrálna banka USA), ktoré trh vníma veľmi citlivo, často sprevádzané prejavom guvernéra FEDu.

Full time - Je to plný pracovný úväzok, v tradingu sa takto označuje trader, ktorý okrem tradingu nerobí nič iné.

Floating system- Systém plávajúcich kurzov (voľne obchodovateľný).

Fibonaci - Je to číselná postupnosť, ktorá sa na forexe používa na rôzne analýzy.

Flash Crash- Bleskový pád cien na burze v mimoriadne krátkom časovom období. 

Futures- Pevný termínový obchod, v našom prípade záväzok kupujúceho kúpiť a predávajúceho predať derivát  v stanovenom termíne v budúcnosti za stanovenú cenu. 

Gorge Soros - Jeden z najznámejších investorov a forexových špekulantov.

GS - Goldman Sachs - americká banka, jedna z najväčších bánk na svete.

Gap - Cenová medzera, teda diera na grafe.

Hadge fond - Je to fond, ktorý je určený hlavne pre bohatších ľudí, často krát nad 100 000 USD, tento fond nie je regulovaný a môže predávať na krátko. Teda nie je obmedzený ako podielový fond, ktorý môže iba nakupovať.

HFT- High-frequency trading (HFT) je typ vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania.

INTRADENNÝ- Obchodník, ktorý otvára a zatvára obchody behom jedného dňa.

Kotácia - Spôsob ocenenia menového pár v určitý okamih, kedy broker zverejňuje naraz cenu, za ktorú je ochotný daný menový pár v určitom objeme kúpiť a predať.

Krátka pozícia short- Trader, ktorý predal menový pár je v krátkej pozícii (short). I

Kláster- Zahustenie ceny v určitom bode.

LP- Liquidity Provider. Je článok na trhu, ktorý poskytne likviditu pre daný obchod. U skutočného ECN brokera môže byť  v podstate každý LP.

Leverage- Takzvaný pákový efekt umožňuje obchodovať s násobkom vloženého kapitálu, napr. Pri páke 10 a vstupným kapitálu 1000 EUR obchodník môže ovládať kapitál 10 000 EUR.

Lot- Spotový trh je obchodovaný zvyčajne v kontraktoch alebo ak lotoch. Štandardná veľkosť lotu (jednej nákupnej či predajnej jednotky) je 100 000 jednotiek prvej meny v páre (napríklad 100 000 eur). To znamená, že ak sme v pozícii na EUR / USD a pozície sa pohne naším smerom o 1 pip, tak sme zarobili $ 10 (profit sa vyjadruje v druhej mene menového páru). 

Majors - Sú hlavné menové páry: EURUSD, GBPUSD, USDJPY a USDCHF, AUDUSD, CADUSD

Margin- Požadovaná suma, ktorú investor musí mať na obchodnom účte u obchodníka, aby mohol otvoriť pozíciu alebo udržať súčasnú pozíciu otvorenú.

Mt4- Meta trader4 je to najrozšírenejšia obchodná platforma pre retail klientov na forex.

MC - Margin call. Je to väčšinou 80% zo zablokovaného marginu na účte pri otvorených pozíciách, teda na tejto úrovni vás platforma upozorní, že mate problém a buď vypnete pozície alebo doplníte kapitál, ak sa to nestane a trh ide ďalej opačne, tak pri 50% (záleží to od brokera) sa vám pozície automaticky začnu zatvárať (stop out).

Martingale - Systém, ktorý zdvojnásobuje stávky v prípade strát (prevzatý z rulety).

MM - Market Maker - druh brokera, ktorý sám rozhoduje, čo urobí z objednávkami klienta.

Nfp - Nonfarm payroll - množstvo novo vytvorených pracovných miest v USA.

NDD - Tiež No Dealing Desk. Je typ forex brokera, ktorý nemá vlastných obchodníkov a obchodné príkazy od klientov posúva ďalej tretej strane.

Pattern - Je to nejaká formácia v grafe, ktorá nám môže dať nejakú pravdepodobnosť toho, kam sa trh pohne.

Position sizing - Zvyšovanie a znižovanie obchodovaného objemu podľa aktuálnej veľkosti účtu.

PAMM- (Percent Allocation Management Module). Sú to externe riadené účty investorov, ktoré sú založené jednotlivými investormi a vedené samostatne, ale účtovne sú pripojené do portfólia externého manažéra. Každý investor si vloží na účet určitý finančný kapitál vo výške podľa svojho uváženia a možností a ak splní všetky podmienky registrácie, vkladu a dá pokyn, je jeho účet pripojený k účtu riadeného manažérom. Technológia PAMM automaticky po pripojení každého účtu prepočíta podľa výšky vkladu, akým percentom sa investorovho účet podieľa na ziskoch a prípadných stratách, počas každého obchodu a obchodného dňa, opäť podľa podielu jeho vkladu v účte PAMM.

Price Action - Znamená, že traderi obchodujú predovšetkým podľa ceny - sledujú cenový graf daného trhu a z jeho správania získavajú všetky potrebné signály na otvorenie a uzavretie pozície. 

RRR - Risk Reward Ratio Je to pomer rizika k zisku napr. 1-3.

Retail- Malý obchodník (teda my ľudia)

RBNZ- Novozélandská centrálna banka

RBA- Austrálska centrálna banka

Swap- Swapové body predstavujú hodnotu, ktorá je účtovaná na otvorených pozíciach CFD, ktoré sú držané cez noc. Odrážajú rozdiel medzi úrokovými sadzbami a ďalšími nákladmi, ktoré súvisia s párom určitých mien alebo inými aktívami.

Spread- Rozdiel medzi najlepšou cenou dopytu a najlepšou cenou ponuky, za ktorú aktuálne môžete obchodovať

Stop loss - Je cena stanovená obchodníkom ako hraničná pre danú pozíciu, ktorá sa dostane do prípadnej straty.

Sklz - Je to rozdiel medzi cenou, za ktorú obchodník chcel obchodovať na obchodnej platforme a cenou, za ktorú skutočne daný obchod prebehol.

STP - Tiež Straight Through Processing. Je to typ NDD forex brokera, ktorý neobchoduje priamo s klientom, ale jeho príkazy posúva ďalej na realizáciu svojmu poskytovateľovi likvidity.

SNB- Svajčiarska centrálna banka

Support a resistance- Ide o body, kde cena vzdorovala ďalšiemu rastu či poklesu. Support je pomyselná spodná hladina ceny, pod ktorú obchodníci už nechcú predávať. Naopak resistance je pomyselnou hornou cenovú hranicou, nad ktorou už obchodníci nechcú nakupovať.

SCALPER- Obchodník, ktorý otvára a zatvára obchody behom pár sekúnd.

Trader - Obchodník

Take profit- Je cena stanovená obchodníkom, pri ktorej uzavrie ziskovú pozíciu. Môže byť stanovená hneď po otvorení pozície, alebo pridaná neskôr.

Volatilita - Hybnosť  trhu